יום שבת, 27 באוגוסט 2016

עו"ד נועם קוריס כותב על אישיות משפטית נפרדת של חברה...

     עו"ד נועם קוריס כותב על אישיות משפטית נפרדת של חברה...

חברה הינה אישיות משפטית וככזו היא בעלת זכויות וחובות משפטיות. אי לכך, היא יכולה לתבוע ולהיתבע ובעצם להיות צד להליכים משפטיים. חברה יכולה להיות הבעלים של רכוש ויכולה להתקשר בחוזים ובהסכמים.

סעיף 4 לחוק החברות, התשנ"ט, 1999 (להלן: החוק"), עוסק באישיות המשפטית של החברה ושקובע, כי: "חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד".

התפיסה כי האישיות המשפטית של החברה נפרדת מהאישיות המשפטית של המייסדים אותה ואף מאלו המנהלים אותה בפועל ו/או הפועלים בשמה, הינה אבן היסוד בבסיס דיני החברות.

להכרה בחברה כאישיות משפטית נפקויות ותוצאות משפטיות רבות, אך המשמעותית מכולן היא שניתן לתבוע בגין חובות של החברה או להיטיב לטובת החברה רק בצורה ישירה (ואטומה) אל החברה עצמה, ולא מול בעליה. בעל החברה לא חב בחובות החברה, וזאת חרף הקרבה בין בעל מניות (בעיקר כשמדובר בבעל מניות מרכזי ומשפיע בחברה) לבין החברה.

כמובן שההכרה שמעניק המשפט לאישיות המשפטית הנפרדת של חברה בע”מ מגובה ברציונלים מגוונים וחשובים. רציונל מרכזי הינו עידוד יזמות ופיתוח עסקי, אשר ישפיעו בסופו של דבר על הגדלת הרווחה המצרפית של כלל החברה האנושית. דוגמא מעניינת לכלל האישיות הנפרדת של החברה ניתן למצוא בפס”ד  אנגלי: Macaura v Northern assurance ltd: Macaura  (להלן “פס”ד מקאורה”)[1] מר מקאורה היה בעל מחסן עצים, בהמשך הוא רשם את העסק של מחסן העצים כחברה. מר מקאורה ביטח את העצים ופוליסת הביטוח הייתה רשומה על שמו משום שהוא ביטח את העצים בטרם הקים את החברה. לפי תנאי פוליסת הביטוח חברת הביטוח חוייבה לשלם למר מקאורה במקרה של נזק לעצים. בהמשך העצים נשרפו. חברת הביטוח טענה שאינה מוכנה לשלם למר מקאורה כיוון שהוא עצמו אינו בעל אינטרס ביטוחי לכל אורך תקופת הביטוח, שהרי באמצע הוא הקים את החברה והעביר את העצים לבעלות החברה שהיא אישיות משפטית נפרדת בפני עצמה והיא- היא הבעלים של העצים ולפיכך גם בעלת האינטרס הביטוחי.

בימ”ש באנגליה קבע כי צודקת חברת הביטוח בטענתה זו- חברה היא אישיות משפטית נפרדת- והעצים הם בבעלות החברה ולא בבעלות מר מקאורה. אי לכך, לא מתקיים במר מקאורה אותו אינטרס ביטוחי, ובשל כך הוא אינו זכאי לכספי הביטוח.
מה השתנה במהלך המקרה? מבחינה אנושית- נותר שחקן זהה במערכה- מר מקאורה. אך מבחינה משפטית, החל משלב פתיחת החברה, הצטרף שחקן נוסף וקיימים שני שחקנים- מר מקאורה והחברה החדשה. ניתן אומנם, להתווכח על תוצאת פסק הדין במישור האינטרס הביטוחי שקיים / לא קיים אצל מר מקאורה. אך, בשאלת האישיות המשפטית הנפרדת נראה כי צדק בית המשפט בקובעו כי הבעלות על מחסן העצים היא של החברה ולא של מר מקאורה עצמו.[1] ראו פס"ד האנגלי Macaura V Northern Assurance Co Ltd [1925] AC 619


יום שני, 1 באוגוסט 2016

יולי 2016 עו"ד נועם קוריס בגוגל....

נועם קוריס

noamkuris.blogspot.com/
לפני 5 ימים - הבלוג של עו"ד נועם קוריס, מייסד משרד עורכי הדין נועם קוריס ושות', המשרד עוסק בתחומי המשפט המסחריים ואזרחיים, ..... עו"ד נועם קוריס - מושגים בעסקאות בינלאומיות - מימון ומיסוי.

עו"ד נועם קוריס - נ. קוריס ושות' משרד עורכי דין ומגשרים

n-kuris.blogspot.com/
לפני 4 ימים - עו"ד נועם קוריס - עסקאות מימון, שוק ההון ומיסוי בינלאומי. עו"ד נועם קוריס - עסקאות מימון, שוק ההון ומיסוי בינלאומי. עו"ד נועם קוריס בפייסבוק. עו"ד נועם קוריס ביוטיוב. עו"ד נועם קוריס ...

נועם קוריס עו"ד: אמיר גנס מנצח את וואלה! תחרות בריאה בתחום ...

izrael-law.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
5 ביולי 2016 - משרד עורכי דין נ. קוריס ושות' מטפל בהצלחה בתביעה על סך של 2.5 מיליון ₪ בטענות הגורסות כי וואלה מנסה לשבש תחרות "בריאה" בתחום השיווק בדואר אלקטרוני.

צ 5432/03 ש.י.ן לשוויון ייצוג - נועם קוריס עו"ד

izrael-law.blogspot.com/2016/07/543203.html
13 ביולי 2016 - העותרים טוענים כנגד האישור שנתנה המשיבה 1 לשידור ערוצי ארוטיקה ופורנוגרפיה בטלוויזיה בכבלים ובטלוויזיה בלוויין. לטענתם, האישור מנוגד לסעיף 6כה(2) לחוק התקשורת (בזק ...

בג"צ 7852/98 ערוצי זהב ושות ואח' נגד שרת התקשורת ואח' - נועם ...

izrael-law.blogspot.com/2016/07/785298.html
10 ביולי 2016 - העותרות פועלות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב-ערוצית באמצעות כבלים מכוח זיכיונות שניתנו להן בשנת 1990 לפי חוק הבזק, תשמ"ב-1982. הזיכיונות קבעו כי על העותרות לשדר בשיטת ...

נועם קוריס עו"ד: בג"צ 6481/94- טלעד שירותי מידע טלפוניים נגד ...

izrael-law.blogspot.com/2016/07/648194.html
9 ביולי 2016 - העותרות, בעלות רישיונות מיוחדים ניסיוניים וזמניים לספק מידע קולי בישראל, סיפקו, בין היתר, שירותי בידור באמצעות הטלפון, אשר העיקרי והנפוץ ביותר מביניהם הוא השירות של ניהול ...

בג"צ 987/94- יורונט קווי זהב בע" - נועם קוריס עו"ד

izrael-law.blogspot.com/2016/07/98794.html
9 ביולי 2016 - עו"ד בלוג עורכי דין ברשת נועם קוריס ושות', מאמרי משפט, פסיקות, כתבי בית דין ועו"ד... עו"ד ... עו"ד נועם קוריס - בג"צ 987/94- יורונט קווי זהב בע"מ ואח' נגד שרת התקשורת ואח'-. 1.

צ 5551/14 מרכז הכוכביות הארצ... - עו"ד נועם קוריס - נ. קוריס עורכי דין

nkuris.blogspot.com/2016/07/555114.html
11 ביולי 2016 - עו"ד נועם קוריס - בג"צ 5551/14 מרכז הכוכביות הארצי בע"מ נגד משרד התקשורת-. עו"ד נועם קוריס - בג"צ 5551/14 מרכז הכוכביות הארצי בע"מ נגד משרד התקשורת-. עו"ד נועם קוריס ...

נועם קוריס

kuris-law.blogspot.com/
5 ביולי 2016 - עו"ד נועם קוריס ושות', עוד בלוג מרשת הבלוגים אודות עו"ד נועם קוריס ושות' ... משרד עורכי דיןנועם קוריס ושות' - הקרן לנפגעי השוא. ... פורסם על ידי נועם קוריס ב- 4:41 אין תגובות:.

עו"ד נועם קוריס - נ. קוריס עורכי דין: נזקים בתאונות דרכים / עו"ד נועם ...

nkuris.blogspot.com/2016/07/blog-post_72.html
17 ביולי 2016 - דברנו על נזק שאינו נזק ממון לפי הפלת"ד ונותרה שאלה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי ת"ד– המקרים של הפחות מ10% ניתן לתת עד 10%. שאלנו מה עם 10% ומטה האם מנכים ...

עבירות צווארון לבן, סיכום שיעור - עו"ד נועם קוריס - נ. קוריס עורכי דין

nkuris.blogspot.com/2016/08/blog-post.html
לפני 53 דקות - מה היא עבירת צווארון לבן? עבירת צווארון לבן היא עבירה פלילית הקשורה בנטילת כספים מהארגון שבו עובד העבריין, בצורה ישירה(מעילה, מרמה וכדומה) או בצורה עקיפה (מתן טובות ...

בלוגטואלי: אמצעי תשלום ישנים וחדשים/ עו"ד נועם קוריס...

lilochi.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
5 ביולי 2016 - משרד עורכי דין ומגשרים נועם קוריס · משרד עורכי דין נועם קוריס - חב' אינטרספייס. ישנים. כאשר מדברים על אמצעי תשלום מדברים על חשבון עו"ש ולא חסכונות או חשבונות סגורים.

"יש רק דרך אחת להימנע מביקורת: אל תעשה כלום, אל תגיד כלום ואל ...

www.tsitut.net/?p=4176
לפני 5 ימים - נועם קוריס פורטל עורכי דין. מדוייק. אהבתי · השב/השיבי · 22 אוגוסט 2014 03:15. אור-לי חרוש. לעולם לא אחשוש להגיב על מה .?? ומי??? שהכאיב לי! אהבתי · השב/השיבי · 6 אוקטובר ...